Ölands Trolling & Sportfiskeklubb har en vision att skapa ett sportfiskeparadis på Öland som ska locka tusentals besökare under lågsäsong. Det finns dock ett stort hinder – bristen på fisk. För att visionen ska bli verklighet ska nu föreningen, i samarbete med olika myndigheter, genomföra åtgärder som ska öka fiskebeståndet längs Ölands kust.


Under flera århundraden var fisket en naturlig och viktig del av livet på Öland. När Lasse Karlsson, medlem i Ölands Trolling & Sportfiskeklubb, växte upp fanns det gott om fisk runt ön.

– Min pappa var yrkesfiskare och ganska naturligt så blev även jag intresserad av fiske. Jag kommer ihåg hur enkelt det var att fånga gädda och annan fisk under 1970-talet. Det låter otroligt men det var i princip bara att gå ner till havet och börja fiska på ett ställe så fick man napp nästan direkt. Men så plötsligt började fiskebestånden att minska och på 1990-talet var det oerhört lite fisk i vattnet utanför Öland.

Att Östersjöfisket har försämrats så drastiskt beror på flera orsaker som dock har en gemensam nämnare – människan.

– För att en fisk som till exempel gäddan ska lyckas fortplanta sig krävs god tillgång på föda, en bra bottenvegetation och en gynnsam temperatur. Allt detta finns i skyddade vikar och små sötvattensbäckar längs kusten, men dessa områden har utsatts för stor exploatering, förklarar Niclas Solberg, ordförande i Ölands Trolling & Sportfiskeklubb.

Längs kusterna har tätorter, industrier, hamnar och småbryggor anlagts där mänsklig aktivitet som muddring och båttrafik har förstört förutsättningarna för fortplantning. Exploateringen är så utsträckt att 40 procent av Stockholms skärgård beräknas vara exploaterat. På flera platser i Sverige, bland annat på Öland, finns hinder som gör att gäddan och havsöring inte kan simma upp och lägga sin rom i sötvatten.

– De stora förändringarna av kustlandskapet är den största orsaken till att antalet fiskar har minskat. Förr, när ängarna översvämmades på våren kunde fiskarna lägga rom på grässtrån eller i bäckarnas grus. Men i takt med att allt fler lantbrukare har utdikat och torrlagt våtmarker, för att få bättre förutsättningar för jord- och skogsbruk, har fiskarnas lekplatser minskat, berättar Niclas Solberg.

Redan på 1800-talet började utdikningen av våtmark längs kusterna för att leda av vatten och sänka grundvattennivån. För att optimera jordbruket har flera åar och bäckar förlagts i rör och täckts med jord. Tusentals våtmarker, där fiskarna tidigare simmade upp och lekte, har försvunnit. Som en följd har yngelproduktionen minskat kraftigt.

– Avsaknaden av våtmarker har även bidragit till övergödningen av Östersjön. I en våtmark finns ett naturligt system som förhindrar att stora mängder kväve och fosfor når havet. Nu har kväve och fosfor släppts ut direkt i havet vilket har ökat mängden växtplankton, säger Niclas Solberg.

När det organiska materialet har ökat har inte naturen klarat av att bryta ner överskottet vilket har lett till att stora bottenområden i Östersjön har drabbats av syrebrist, och att kustnära bottnar där till exempel siken leker har slammat igen. Detta har bidragit till att fiskebestånden har minskat. I början av 2000-talet kom rapporter om att gäddan och abborrens bestånd var oroväckande svagt längs Östersjökusten, vilket ledde till att Fiskeriverket och Naturvårdsverket fick i uppdrag att presentera en analys och föreslå åtgärder.

ANLÄGGA NYA VÅTMARKER

– För att öka beståndet måste vi anlägga nya våtmarker och restaurera gamla så att gäddan får tillgång till bra lekområden. Den bästa gäddleken sker faktiskt i gräs där det betas kreatur. Djurens avföring tas upp av växtplankton som i sin tur äts av djurplankton som till slut äts av gäddyngel. Även de 73 bäckar som finns på Öland måste restaureras och rensas från gräs, vass och andra föremål som hindrar fisken från att leka i sötvattnet, säger Lasse Karlsson.

I regionen kring Öland och Kalmar har Fiskeriverket, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kalmar län samarbetat med berörda kommuner och markägare i syfte att bedriva forskning om våtmarker som lekområden för gädda.

– I ett projekt anlades en våtmark på 1,5 halvt hektar i närheten av Mönsterås. Första året blev det 3000 gäddyngel och året därpå över 100 000 yngel. Det är en fantastisk utveckling som visar hur viktigt det är att vi anlägger nya våtmarker. När vi startade Ölands Trolling & Sportfiskeklubb i början av 2010 var det för att vi ville verka för och utföra fiskevårdande åtgärder på hela Öland. Vi insåg att vi var tvungna att samla ihop oss för att kunna vara med och påverka och få andra att lyssna på våra åsikter, berättar Niclas Solberg.

300 HEKTAR SKA RESTAURERAS

Föreningen har en kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen i Kalmar län samt Borgholms och Mörbylånga kommun som har startat ett våtmarksprojekt för att minska utsläpp i havet av näringsämnen från omgivande skog och mark.

– 300 hektar våtmarker i Borgholms kommun ska restaureras eller skapas och de första platserna som ska åtgärdas är Persnäs, Sundet, Löt och Böda. Projekterade projekt är Vikegård, Maren, Grindmossen och Rosenborg. När ett sådant projekt drar igång vill vi vara med och säkerställa att man möjliggör för gäddan att använda våtmarken som lekområde. Vi kan inte bidra med ekonomiska medel men vill dra vårt strå till stacken genom att erbjuda gratis arbetskraft som att gräva och sköta en del av den tillsyn som krävs, säger Niclas Solberg.

Ölands Trolling & Sportfiskeklubb har också erbjudit sig att hjälpa till med att gräva och röja upp i de öländska bäckar som är lekplats för havsöringen.

– Bäckarna ska fyllas med nytt lekgrus där fiskarna kan lägga sin rom. Vi ska också se till att det finns ett skydd runt bäcken mot sol och rovdjur, samt hålla ett vakande öga på området då det alltid finns personer som inte förstår att lekfisk inte är tillåten att fiska. Fisken måste få chans att komma ut i havet och växa till sig och därför vill vi även förbjuda all garnfiske från tremeterskurvan eller 300 meter från land. Vi samarbetar gärna med andra föreningar som vill hjälpa oss med fiskevård, säger Lasse Karlsson.

Arbetet med våtmarkerna och bäckarna beräknas starta under 2012 och senast i oktober i år ska föreningens ansökan, där de beskriver vad de kan göra i projektet, vara inlämnad hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

SPORTFISKEPARADIS

– Förr, innan fisken tog slut, var det många turister som åkte till Öland för att fiska havsöring. Vårt mål är att skapa ett sportfiskeparadis på Öland och vi vet att vi har alla förutsättningar för att kunna få hit Europas gäddfiskare. De flesta av de utländska fisketuristerna är inriktade på att fånga gädda och vi tror att det skulle generera 25 000 gästnätter under lågsäsong, det vill säga mellan september och maj, som är sportfiskets högsäsong. Det vore perfekt för hela Öland då vi har många lediga bäddar under den här perioden, förklarar Niclas Solberg.

Han berättar att det inte finns någon risk att fisken tar slut på grund av det ökade sportfisket, då dagens fiske är mer av ”catch and release”. Fiskaren mäter och väger fisken och släpper sedan tillbaka större delen av fångsten. Rekommendationen är att fiskaren endast tar med sig den fisk som ska konsumeras på plats.

– Lasse och jag tar sällan med oss fisk hem utan släpper tillbaka den direkt i sjön. För oss handlar fiske mer om att få komma iväg från den stressande vardagen som företagare och bara få gå längs kusten i våra vadarstövlar. Oftast åker vi till ställen som är lite sämre bara för att få fiska i lugn och ro. Vi kan lätt gå omkring i 12 till 14 timmar och bara njuta av livet. Det finns inte mycket som slår att stå på den västra sidan och fiska i solnedgången. Fisket på Öland har stora förutsättningar att bli ett riktigt sportfiskeparadis och vi kommer att arbeta stenhårt för att det ska bli verklighet, säger Niclas Solberg.

FAKTA

Ölands Trolling & Sportfiskeklubb

• Grundades 2010
• Har ett 20-tal medlemmar
• Verkar för och utför fiskevårdande åtgärder på hela Öland

Fiske kring Öland

• Det bästa fisket sker oftast när det är lite pålandsvind och skvalp i vattnet.
• Gäddan leker i april och maj och gäddfiske är då förbjudet.
• Havsöringen kan ibland inte börja leka i de öländska bäckarna förrän i januari eftersom bäckarna kan ha för lite vatten fram till dess.
• Förr i tiden lekte fiskarna till och med i hamnarna på Öland men nu är vattenkvalitén för dålig.
• Gäddan finns i vikar på den östra sidan medan havsöringen finns på båda sidor av Öland.
• När gäddan har lekt på ett ställe simmar den ut i havet och återkommer inte till samma plats förrän efter 3-7 år. Hanen återkommer efter 3-5 år och honan 5-7 år.
• I Sandviks hamn har man fått upp en gädda på 14,4 kg.
• Förr fick sportfiskarna upp havsöring runt 10 kg, nu ligger dem på cirka 5 kg.

TEXT: Pierre Eklund FOTO: Jens Arnér

Senaste artiklarna

 • Ottenby fågelstation slog nytt ringmärkningsrekord 2020 där året kröntes med en fantastisk upptäckt. För första gången i fågelstationens historia hittades en av stationens ringmärkta fåglar, en småsnäppa, på andra sidan Atlanten.
  Läs!
 • Tänk att du aldrig behöver säga adjö till Öland. Aldrig mer ”vi ses om ett år”. Aldrig mer ”det sista doppet”. Aldrig mer stänga av vattnet och dra igen fönsterluckorna. Tänk om du bodde året runt på Öland.
  Läs!
 • I Arontorp ligger världens största kroppkaksrestaurang. Här tillagas den öländska nationalrätten på ett hantverksmässigt sätt. Under högsäsongen på sommaren rullas det ungefär 8000 kroppkakor per dags i restaurangens kök. Ägaren Gillis Dahlström är Årets Ölänning 2020, han tror på en ljus framtid för kroppkakan och den svenska husmanskosten.
  Läs!
 • Artisten Adée har världen som arbetsplats. Men hur många gånger hon än åker till olika gig och engagemang i Storbritannien och USA så lämnar hon aldrig riktigt Öland.
  Läs!
 • Fåret har minst sedan bronsåldern varit i människornas tjänst. Men dess kött och ull har i modern tid tyvärr inte alltid jämte olika mat trender och nya textilmaterial fått sin rättmätiga plats och erkännande. Kanske förtjänar det till och med en liten upprättelse för köttet smakar inte alls kofta. Och ullen sticks faktiskt inte ett dugg. Vi får tacka lammet för mycket...
  Läs!
 • Uppfinningsrikedomen och förmågan att anpassa sin verksamhet till rådande omständigheter har alltid varit hög hos de öländska företagen. Inte minst hos dem som har sin huvudsakliga utkomst inom besöksnäringen. Nu ställs det nya krav i kölvattnet av Covid-19. Bland de öländska företagen bubblar därför initiativen, aktiviteterna och förberedelserna för att, trots viss osäkerhet och olika begränsningar, ändå vara beredda att kunna välkomna nya och gamla sommarbesökare till ön.
  Läs!
VISA FLER ARTIKLAR load all

Mest lästa artiklar

 • Vidsträckta kustremsor i sten eller sand, frodiga ängar fyllda av blommande orkidéer och 34 unika och vackert utsmyckande kyrkor. På Öland finns ett stort utbud av vigselplatser, festlokaler och service för alla människor, oavsett smak eller religion, vilket gör Öland till den perfekta bröllopsön.
  Läs!
 • Det var 1996 som Christina Prütz och Norbert Warhus flyttade till Sverige. Christina är litteratur- och språkvetare i botten och Norbert trädgårdsmästare och trädgårdsarkitekt. Christinas intresse för hantverk och design och Norberts kunnande inom finsnickeri och smide blev den perfekta kombinationen, när paret grundade företaget I&I Christina Prütz.
  Läs!
 • Under tre års tid har Hagelstad Getgård genomgått en stor ansiktslyftning. Ladorna är sanerade och totalrenoverade, ny mejeridel har byggts och nu är också renovering av bostadshusen på gång. Bakom hela satsningen står Annika Bullus med företaget Go At Group AB.
  Läs!
 • Den 28 augusti 1816 fick Borgholm stadsrättigheter genom ett kungligt beslut av Carl XIII. Den lilla köpingen Borgehamn, som varit lydköping under Kalmar sedan 1620, fick efter många års utredande, äntligen sina stadsrättigheter. Inte nog med det, den nyanlagda staden Borgholm var dessutom residensstad under åren 1820-1826 då Öland var eget län.
  Läs!
 • För fjärde året bjuder ölänningarna in till den stora vårfesten Öland Spirar 8-10 maj, när ön är som allra vackrast. Temat för helgen är trädgård, lantliv och naturupplevelser. Över hela ön anordnas aktiviteter i denna anda.
  Läs!
 • VIDA Konsthall och Museum har fint besök i sommar. Det är designern och modeskaparen Lars Wallin som visar Lars Wallin Fashion Stories. Utställningen pågår från 1 juli till 1 oktober och på vernissagen 1 juli kommer Lars Wallin självklart att vara på plats!
  Läs!
VISA FLER ARTIKLAR load all

addthis - Delningsmodul