Sveaskogs pågående röjningar i de täta skogarna kring Böda på norra Öland har avslöjat ett omfattande kulturlandskap från järnåldern med välbevarade hägnadssystem, husgrunder och gravfält.

Att det fanns lämningar från framförallt den yngre järnåldern (Kristi födelse till 1050 e.Kr) har varit känt sedan länge, men de pågående röjningarna har avslöjat en omfattning av lämningar som är så häpnadsväckande stor att det saknar motsvarigheter i övriga Europa. Hela byar och gårdar från den yngre järnåldern har röjts fram som ger oss nya kunskaper om hur människorna levde på Öland för mer än tusen år sedan. Det stora antalet fornlämningar visar också att norra Öland måste varit ett tättbefolkat område under järnåldern.

Rosendals järnåldersby

En av byarna, Rosendals järnåldersby, röjdes fram på 1980-talet och har också undersökts arkeologiskt. Den består av fjorton husgrunder av sten och ett omfattande system av stenhägnader med fägator och fållor som till stora delar är bevarade upp till dryga en meters höjd. Bebyggelsen har bestått av både bostadshus, fähus och förrådsbyggnader och inte långt från bebyggelsen ligger byns gravfält med synliga stensättningar och rösen. Arkeologerna har konstaterat att byn varit bebodd under närmare trehundra år, från cirka 300 e.Kr till cirka 600 e.Kr. Byn kallas också av arkeologerna för ”ett agrart Pompeji” och besöks årligen av ett stort antal turister. Idag vet vi att det inom Ekopark Böda finns åtskilliga liknande byar som tillsammans bildar ett unikt, välbevarat kulturlandskap från den yngre järnåldern.

Sveaskog lägger ner stora resurser på att slå vakt om den biologiska mångfalden genom både en aktiv skötsel och att lämna vissa delar helt orörda som både bevarar och utvecklar ekoparken som varit i Kronans ägo sedan flera hundra år tillbaka, tidigare under beteckningen Böda Kronopark. De ekologiska värdena prioriteras före de rent ekonomiska bland annat genom att framhålla skogens stora betydelse för friluftslivet och för att kunna ge ett långsiktigt skydd för både natur- och kulturvärden. Det är med stor försiktighet som de pågående röjningarna genomförs, eftersom de stora skogsröjningsmaskinerna annars lätt skadar och i värsta fall riskerar att helt förstöra såväl kända som nyupptäckta fornlämningar. Ett syfte är också att återskapa delar av järnålderslandskapet med ängsoch våtmarker.

– De förhistoriska lämningarna som vi kontinuerligt hittar vid våra skogsröjningar här i ekoparken är fullständigt unika, säger Per Petersson, naturvårdsspecialist på Sveaskog. Jag skulle vilja säga att det kulturhistoriska värdet väl uppfyller kraven för att föra upp Ekopark Böda på UNESCO:s världsarvslista!

Cykel- och vandringsleder

Runt hela Ekopark Böda löper en cirka fyra mil lång, delvis asfalterad, cykelled som passerar ett stort antal biologiska och kulturhistoriska sevärdheter. Cykelleden ingår som en del i ett pågående projekt ”Ölandsleden” som drivs av Ölands Kommunalförbund, där nya delsträckor färdigställs runt om på Öland varje år. I området kring Ekopark Böda samarbetar projektledningen med Sveaskog som har upprättat ett ambitiöst skyltningsprogram med detaljerad information om de olika platserna som passeras inom ekoparken. Inom hela området finns dessutom ett omfattande skogsvägnät som lämpar sig alldeles utmärkt för vandringar.

Unika miljöer

Ekoparken består av ett omväxlande skogslandskap, från närmast norrländsk barrskog till ängstallskogar och lundar med jätteekar, perfekta biotoper för sällsynta skalbaggar och en enastående flora. Bland annat finns en ovanligt rik förekomst av orkidéer, närmare 30 av Sveriges drygt 40 orkidéarter växer här, till exempel den sällsynta vita skogsliljan, tvåblad och spindelblomster.

Skäftekärr

En central del av ekoparken är Skäftekärrs gård, där Kronan lät anlägga en skogsskola på 1860-talet. Den närmast herrgårdsliknande huvudbyggnaden var ursprungligen jägmästarboställe och fungerar idag som café och restaurang. Intill ligger också ett arkeologiskt museum och en rekonstruerad järnåldersgård med bland annat ett större hus, uppbyggt på den 1600 år gamla stengrunden.

En stor sevärdhet är den omgivande parken och naturlandskapet med ett av landets största arboretum med över hundra olika träd från hela världen. Arboretet började anläggas redan på 1860-talet, och fortfarande finns här många träd som är planterade i slutet av 1800-talet. Just nu pågår en omfattande parkrenovering med bland annat viss nyplantering och skyltning vid varje träd som anger trädets art, planteringsår och ursprungsland. Exempelvis finns en imponerande thujaskog med jättethujor som planterades för mer än hundra år sedan. Andra ovanliga träd är bestånd av douglasgranar, weymouthtall och plataner.

Under hela sommaren är Skäftekärr ett aktivitetscentrum med järnåldersguidningar, vandringar i parken, forntidsmarknad, cykelguidning och, inte minst, Linnéguidning under ledning av kemisten Björn Lüning, en av vårt lands mest välkända forskare och föreläsare. Han är expert på exotiska träslag och har skrivit böcker om bland annat orkidéer och öländsk historia.

Senaste artiklarna

 • Ottenby fågelstation slog nytt ringmärkningsrekord 2020 där året kröntes med en fantastisk upptäckt. För första gången i fågelstationens historia hittades en av stationens ringmärkta fåglar, en småsnäppa, på andra sidan Atlanten.
  Läs!
 • Tänk att du aldrig behöver säga adjö till Öland. Aldrig mer ”vi ses om ett år”. Aldrig mer ”det sista doppet”. Aldrig mer stänga av vattnet och dra igen fönsterluckorna. Tänk om du bodde året runt på Öland.
  Läs!
 • I Arontorp ligger världens största kroppkaksrestaurang. Här tillagas den öländska nationalrätten på ett hantverksmässigt sätt. Under högsäsongen på sommaren rullas det ungefär 8000 kroppkakor per dags i restaurangens kök. Ägaren Gillis Dahlström är Årets Ölänning 2020, han tror på en ljus framtid för kroppkakan och den svenska husmanskosten.
  Läs!
 • Artisten Adée har världen som arbetsplats. Men hur många gånger hon än åker till olika gig och engagemang i Storbritannien och USA så lämnar hon aldrig riktigt Öland.
  Läs!
 • Fåret har minst sedan bronsåldern varit i människornas tjänst. Men dess kött och ull har i modern tid tyvärr inte alltid jämte olika mat trender och nya textilmaterial fått sin rättmätiga plats och erkännande. Kanske förtjänar det till och med en liten upprättelse för köttet smakar inte alls kofta. Och ullen sticks faktiskt inte ett dugg. Vi får tacka lammet för mycket...
  Läs!
 • Uppfinningsrikedomen och förmågan att anpassa sin verksamhet till rådande omständigheter har alltid varit hög hos de öländska företagen. Inte minst hos dem som har sin huvudsakliga utkomst inom besöksnäringen. Nu ställs det nya krav i kölvattnet av Covid-19. Bland de öländska företagen bubblar därför initiativen, aktiviteterna och förberedelserna för att, trots viss osäkerhet och olika begränsningar, ändå vara beredda att kunna välkomna nya och gamla sommarbesökare till ön.
  Läs!
VISA FLER ARTIKLAR load all

Mest lästa artiklar

 • Vidsträckta kustremsor i sten eller sand, frodiga ängar fyllda av blommande orkidéer och 34 unika och vackert utsmyckande kyrkor. På Öland finns ett stort utbud av vigselplatser, festlokaler och service för alla människor, oavsett smak eller religion, vilket gör Öland till den perfekta bröllopsön.
  Läs!
 • Det var 1996 som Christina Prütz och Norbert Warhus flyttade till Sverige. Christina är litteratur- och språkvetare i botten och Norbert trädgårdsmästare och trädgårdsarkitekt. Christinas intresse för hantverk och design och Norberts kunnande inom finsnickeri och smide blev den perfekta kombinationen, när paret grundade företaget I&I Christina Prütz.
  Läs!
 • Under tre års tid har Hagelstad Getgård genomgått en stor ansiktslyftning. Ladorna är sanerade och totalrenoverade, ny mejeridel har byggts och nu är också renovering av bostadshusen på gång. Bakom hela satsningen står Annika Bullus med företaget Go At Group AB.
  Läs!
 • Den 28 augusti 1816 fick Borgholm stadsrättigheter genom ett kungligt beslut av Carl XIII. Den lilla köpingen Borgehamn, som varit lydköping under Kalmar sedan 1620, fick efter många års utredande, äntligen sina stadsrättigheter. Inte nog med det, den nyanlagda staden Borgholm var dessutom residensstad under åren 1820-1826 då Öland var eget län.
  Läs!
 • För fjärde året bjuder ölänningarna in till den stora vårfesten Öland Spirar 8-10 maj, när ön är som allra vackrast. Temat för helgen är trädgård, lantliv och naturupplevelser. Över hela ön anordnas aktiviteter i denna anda.
  Läs!
 • VIDA Konsthall och Museum har fint besök i sommar. Det är designern och modeskaparen Lars Wallin som visar Lars Wallin Fashion Stories. Utställningen pågår från 1 juli till 1 oktober och på vernissagen 1 juli kommer Lars Wallin självklart att vara på plats!
  Läs!
VISA FLER ARTIKLAR load all

addthis - Delningsmodul