Vid Station Linne, söder om Skogsby, driver Uppsala universitet ett orkidéprojekt där forskare studerar livsbetingelserna för Ölands orkidéer. I sin forskning har de ett mycket gott samarbete med bönderna som intresserat och hjälpsamt hägnar in områden när orkidéerna blommar och släpper ut djuren senare.

Öland är känt som orkidéernas förlovade ö. Det är bl.a. kalkstensgrunden som gör att de trivs så bra. Det finns ett trettiotal olika arter på ön. Alla är fridlysta. Orkidén är en mångfacetterad blomma som berör och förför men också luras.

Orkidéstudier på Öland

Orkidéprojektet leds av Jon Ågren och Nina Sletvold, forskare i växtekologi vid Uppsala universitet. I just det här projektet ingår ytterligare en senior forskare, två doktorander, masterstudenter och fältassistenter. Det är en mycket internationell grupp som kommer från Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike med flera länder. Syftet är att förstå hur den stora mångfalden i blommors form och färg har uppstått och bevaras.

Många av orkidéerna på Öland har en positiv utveckling. Det handlar således inte om någon räddningsaktion, utan om grundforskning. Hur fungerar samspelet med blombesökande insekter och vad styr växternas reproduktionsframgång?

Varför är det då så intressant att studera orkidéer?

– Orkidéerna är en av de största växtfamiljerna och uppvisar en enastående variation i blomform, färg och doft, säger Jon Ågren:

– Vi bedriver studier av orkidéers reproduktionsbiologi på Öland sedan flera år. Syftet är att förstå hur samspel med pollinatörer (insekter som t.ex. bin och fjärilar) och omgivande vegetation påverkar orkidéers reproduktion, och utveckling av blomningstid och blomkaraktärer.

Bedrägliga blommor

Samspelet mellan växter och pollinerande insekter bygger normalt på att växten erbjuder blombesökaren en belöning i form av nektar eller pollen. Bland orkidéerna finns en anmärkningsvärd stor andel av arter som är bedrägliga, d.v.s. lockar till sig blombesökare utan att erbjuda någon belöning i form av föda. De kan locka till sig besökare genom att se ut som belönande blommor.

Det skapar en intressant motsättning: växten är beroende av besökande insekter, medan det ligger i den pollinerande insektens intresse att lära sig undvika de bedrägliga blommorna.

– Vi studerar bland annat göknycklar och Adam och Eva för att förstå hur blomfärg och tillgång på näringsväxter påverkar bedrägliga orkidéers reproduktion. Studierna hjälper oss att förstå hur variation i blomegenskaper vidmakthålls, säger Jon Ågren. De visar också att markskötsel påverkar orkidéers reproduktion både genom direkta effekter på orkidéers blomning och överlevnad, men också genom att påverka tillgången på näringsväxter. Blomningstid och blommornas form varierar mellan bestånden också hos nektarproducerande orkidéer.

– Med fältexperiment undersöker vi i vilken utsträckning variation i sådana egenskaper kan förklaras av skillnader i pollinatörsfauna och andra ekologiska faktorer. Bland annat studerar vi hur långoch kortsporrade populationer av den väldoftande nattviolen pollineras, och de faktorer som vidmakthåller skillnaderna mellan dessa.

– Min doktorand Judith Trunschke studerar hur sporrens längd påverkar pollinationsframgång i miljöer som domineras av långrespektive korttungade blombesökare.

Samarbete med bönder

– I vår forskning har vi otroligt gott samarbete med bönderna. De vill ha en rik flora och är intresserade och hjälpsamma. Hägnar in när orkidéerna blommar och släpper ut djuren på bete senare, säger Jon Ågren.

Bo Karlsson i Jordtorp bekräftar att han tycker det är roligt att kunna hjälpa till: – För att kunna studera orkidéerna har områden skärmats av. Judith gjorde en inhägnad. Det var ganska små ytor och inget som störde, säger Bo Karlsson.

Han berättar att han öppnat upp på Jordtorpsåsen, hållit rent och tagit bort sly så ljuset kommer in och befrämjar blomtillväxten.

– Vi ölänningar är nog lite hemmablinda. Vi lever i det här och reflekterar inte över allt fint vi har.

Studerar nattviol

Judith Trunschke studerar den långsporrade skogsnattviolen och den kortsporrade ängsnattviolen. Hon började sina doktorandstudier i Uppsala i januari 2014. Öland kommer att vara centrum för hennes forskning under hela doktorandperioden.

Varför orkidéer

– Det som gjorde mig intresserad av orkidéer är att de har så stor variation av blomformer och att de är så beroende av pollinatörer för en framgångsrik reproduktion, ofta i en väldigt specialiserad samverkan, säger Judith Trunschke.

Varför just Öland?

– Öland är intressant för att det finns en extremt stor och varierad artrikedom på en relativt begränsad yta. Ölands flora har alltid varit intressant för botaniker och botaniska studier. För vår forskning är Öland särskilt intressant på grund av den rika förekomsten av orkidéer men också diversiferat landskap och artrikedom på en väldigt liten geografisk yta.

Hur hittade du det här projektet?

– När jag avslutat mina grundstudier kontaktade jag Jon Ågren i Uppsala för att jag var mycket intresserad av hans forskning – frågeställningar och metoder.

Ni samarbetar mycket med bönderna?

– Ja, vi är väldigt beroende av ett gott samarbete med bönderna. Eftersom många av de bestånd vi studerar finns på privat mark som betas av kor under sommarmånaderna. Våra studier bedrivs under blomningstiden. För en framgångsrik insamling, behöver vi undvika bete under tiden. Förståelsen och supporten har varit mycket stor från bönderna, säger Judith Trunschke.

Station Linné arrangerar orkidévandrigar för den som vill upptäcka och veta mer om dessa fantastiska växter sista helgen i maj och första helgen i juni.

Senaste artiklarna

 • Ottenby fågelstation slog nytt ringmärkningsrekord 2020 där året kröntes med en fantastisk upptäckt. För första gången i fågelstationens historia hittades en av stationens ringmärkta fåglar, en småsnäppa, på andra sidan Atlanten.
  Läs!
 • Tänk att du aldrig behöver säga adjö till Öland. Aldrig mer ”vi ses om ett år”. Aldrig mer ”det sista doppet”. Aldrig mer stänga av vattnet och dra igen fönsterluckorna. Tänk om du bodde året runt på Öland.
  Läs!
 • I Arontorp ligger världens största kroppkaksrestaurang. Här tillagas den öländska nationalrätten på ett hantverksmässigt sätt. Under högsäsongen på sommaren rullas det ungefär 8000 kroppkakor per dags i restaurangens kök. Ägaren Gillis Dahlström är Årets Ölänning 2020, han tror på en ljus framtid för kroppkakan och den svenska husmanskosten.
  Läs!
 • Artisten Adée har världen som arbetsplats. Men hur många gånger hon än åker till olika gig och engagemang i Storbritannien och USA så lämnar hon aldrig riktigt Öland.
  Läs!
 • Fåret har minst sedan bronsåldern varit i människornas tjänst. Men dess kött och ull har i modern tid tyvärr inte alltid jämte olika mat trender och nya textilmaterial fått sin rättmätiga plats och erkännande. Kanske förtjänar det till och med en liten upprättelse för köttet smakar inte alls kofta. Och ullen sticks faktiskt inte ett dugg. Vi får tacka lammet för mycket...
  Läs!
 • Uppfinningsrikedomen och förmågan att anpassa sin verksamhet till rådande omständigheter har alltid varit hög hos de öländska företagen. Inte minst hos dem som har sin huvudsakliga utkomst inom besöksnäringen. Nu ställs det nya krav i kölvattnet av Covid-19. Bland de öländska företagen bubblar därför initiativen, aktiviteterna och förberedelserna för att, trots viss osäkerhet och olika begränsningar, ändå vara beredda att kunna välkomna nya och gamla sommarbesökare till ön.
  Läs!
VISA FLER ARTIKLAR load all

Mest lästa artiklar

 • Vidsträckta kustremsor i sten eller sand, frodiga ängar fyllda av blommande orkidéer och 34 unika och vackert utsmyckande kyrkor. På Öland finns ett stort utbud av vigselplatser, festlokaler och service för alla människor, oavsett smak eller religion, vilket gör Öland till den perfekta bröllopsön.
  Läs!
 • Det var 1996 som Christina Prütz och Norbert Warhus flyttade till Sverige. Christina är litteratur- och språkvetare i botten och Norbert trädgårdsmästare och trädgårdsarkitekt. Christinas intresse för hantverk och design och Norberts kunnande inom finsnickeri och smide blev den perfekta kombinationen, när paret grundade företaget I&I Christina Prütz.
  Läs!
 • Under tre års tid har Hagelstad Getgård genomgått en stor ansiktslyftning. Ladorna är sanerade och totalrenoverade, ny mejeridel har byggts och nu är också renovering av bostadshusen på gång. Bakom hela satsningen står Annika Bullus med företaget Go At Group AB.
  Läs!
 • Den 28 augusti 1816 fick Borgholm stadsrättigheter genom ett kungligt beslut av Carl XIII. Den lilla köpingen Borgehamn, som varit lydköping under Kalmar sedan 1620, fick efter många års utredande, äntligen sina stadsrättigheter. Inte nog med det, den nyanlagda staden Borgholm var dessutom residensstad under åren 1820-1826 då Öland var eget län.
  Läs!
 • För fjärde året bjuder ölänningarna in till den stora vårfesten Öland Spirar 8-10 maj, när ön är som allra vackrast. Temat för helgen är trädgård, lantliv och naturupplevelser. Över hela ön anordnas aktiviteter i denna anda.
  Läs!
 • VIDA Konsthall och Museum har fint besök i sommar. Det är designern och modeskaparen Lars Wallin som visar Lars Wallin Fashion Stories. Utställningen pågår från 1 juli till 1 oktober och på vernissagen 1 juli kommer Lars Wallin självklart att vara på plats!
  Läs!
VISA FLER ARTIKLAR load all

addthis - Delningsmodul