Just nu pågår ett fyrverkeri av matutveckling i regionen. Ett stort matprojekt med många deltagare jobbar med full fart för att lyfta den redan mycket framgångsrika livsmedelsbranschen till nya höjder.

Gräv där du står, brukar det heta. Det vill säga, ta vara på de möjligheter som du har, som redan finns och som går att utveckla. Det är precis vad som sker nu i Kalmar och på Öland.

Öland och övriga Kalmar län, är ett av Sveriges större skafferier. För att öka och utveckla produktionen från jord till bord har ett grundligt arbete gjorts och en regional livsmedsstrategi Växande värde till år 2025 tagits fram. Där konstateras att det behövs utveckling och nytänkande för att växa vidare. En del av strategin är det stora projektet Livsmedelsprojekt Sydost.

Stort besöksmål

Kalmar län är en av landets största besöksregioner sommartid. Miljoner turister hittar hit. Väl här upptäcker många att det finns mycket gott att mumsa på; från isterband, ostkaka och öländska bönchips till finsmakarmenyer hos michelinbelönade Karin Fransson på Hotell Borgholm.

Mat i förädlad form och mat med koppling till upplevelser får allt större betydelse och utgör viktiga ingredienser för besöksmål som Ölands skördefest och Astrid Lindgrens värld. Regionens förhållandevis stora utbud av restauranger och kaféer i White Guide visar ytterligare på matens värde som upplevelsefaktor. I länet finns också många prisbelönta mathantverkare.

Levande landsbygd

Besökaren möter en levande landsbygd som försvunnit på många andra ställen i landet. Och det är ingen synvilla. Jordbruksmaskiner på vägarna är en realitet. Man kan välja; att bli arg för man inte kommer fram. Eller glädjas åt att här produceras massor av nära, hållbar, nyttig och god mat.

Lite unikt skryt

Region Kalmar är på många sätt unik när det gäller livsmedelsproduktion. Livmedelbranschen i länet omsätter idag 14,5 miljarder kronor och sysselsätter 9000 personer. Av regionens jobb finns 9 procent i kedjan Från jord till bord. Med endast 2,4 procent av landets befolkning producerades i Kalmar län 2014: 95 procent av bönodlingen, 25 procent av kycklingproduktionen, 12 procent av mjölken, 11 procent av äggen, 10 procent av nötköttet och 5 procent av grisköttet.

Produktionen av kött, mjölk och ägg har de senaste åren vuxit snabbare i Kalmar län än i Sverige som helhet. Kalmar läns slakteri (KLS) är Sveriges största. I länet finns också Sveriges största äggproducent, Cedergrens i Fliseryd, med 1 miljon ägg per dag!

Stor potential

Alla besökare ser att: Här pågår matproduktion! Kanske skulle man tala om det lite mer. Arlas reklam om att osten kommer från Kalmar och mjölken den görs på från Öland, har ju fram till nu, inte varit så känt.

Så, nu har regionen bestämt sig för att bli ännu bättre på det man redan är bra på!

Maten är viktig för regionens besöks- och helhetsupplevelser! Regionen Kalmar Ölands livsmedelsbransch är stor och har potential att växa ännu mer; skapa ytterligare tillväxt, sysselsättning och hållbara produkter. Utmaningar som kräver en gemensam kraftsamling saknas inte; hårdare global priskonkurrens samt ökad efterfrågan på närhet, kvalitet, upplevelser och småskalighet. Utmaningarna handlar också om att klara miljöfrågorna och nödvändig kompetensförsörjning.

Proteiner i fokus

Den regionala livsmedelsstrategin resulterar nu i en mängd aktiviteter och för att lyfta länets livsmedelsbransch till nya höjder pågår också det stora samarbetsprojektet Livsmedelsutveckling Sydost som framför allt fokuserar på proteinrika livsmedel, Proteiner i Fokus. Målet är bland annat att stötta företag i deras utveckling av produkter och tjänster. Skapa samverkan och nytta mellan företag, utbildning och forskning och bidrar här med till utveckling och innovation i livsmedelsbranschen.

Projektledare är Thomas Isaksson, Regionförbundet, tidigare vd för Kalmar – Ölands Trädgårdsprodukter. Han berättar att projektets främsta syfte är en konkret satsning på tillväxt och sysselsättning.

– Vi har så mycket att bygga vidare på och utveckla. Guldfågeln utvecklar ständigt sina kycklingrätter, Ica tar numera in en hel del lokala råvaror. Öland som tidigare bara hade bruna bönor har i dag sex till sju sorters bönor och provodlar nu även kikärter. Turessons hönseri är jättestora och producerar 300000 ägg per dag. Nya lagerhus gör att löken håller bättre och kan säljas längre, för att ta några exempel. Projektet innebär nya sätt att jobba på. Det är roligt och nytt att koppla ihop Linnéuniversitet och företagen. Det händer så mycket i branschen ”Från jord till bord” och jag har aldrig varit med om ett sådant tryck, från alla håll, säger Thomas Isaksson.

Regionförbundet i Kalmar län är projektägare. Andra deltagare är LRF Sydost, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län, Statens Lantbruksuniversitet (SLU), Almi Företagspartner Kalmar län AB och Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge.

LRF köttprojekt

Som en del i Proteiner i fokus driver LRF Sydost ett köttprojekt som vänder sig till köttproducenter inom nöt, gris och får, förädlare, restauranger, handel och offentliga kök. Syftet är att de ska utvecklas och hitta nya vägar för tillväxt. Att både SLU och Linnéuniversitetet är med innebär tillgång till mycket expertkunskap som köttprojektet kan dra nytta av.

Rose-Marie Winqvist är projektledare. Hon berättar att de nu kartlägger köttindustrin, hur produktionen ser ut. De frågar kök och restauranger vad de behöver och vill ha. I mars arrangerades en Temadag om köttkvalitet och förädling i Kalmar. Sveriges ende professor i köttkunskap berättade om sin forskning. Hur man får fram bättre kött och bättre lönsamhet.

Linnéuniversitet

Linnéuniversitet deltar också i projektet. Cornelia Witthöft är sedan 2015 professor i livsmedelsvetenskap vid institutionen för kemi och biomedicin, med inriktning på nutrition/livsmedelskemi. Hon kommer från Tyskland och har tidigare arbetat på SLU.

Forskningen är inriktad mot livsmedelsvetenskap och nutrition (näringslära). Fokus ligger på matens kvalitet och utveckling av nya hälsosamma livsmedel.

Hon säger att institutionens arbete i projektet baseras på vad företagen vill ha hjälp med. I första hand är det samverkan mellan högskola och näringsliv genom att studenter på masternivå kan göra undersökningar i näringskunskap med mera. Institutionen har nu kontakt med flera företag och inte minst, Kalmar – Ölands Trädgårdsprodukter.

Regionens smaker

Att utveckla regionens smaker ingår också i projektet. Som Ölandsmagazinet skrev i höstnumret 2016, har länsstyrelsen i Kalmar län tagit fram en smakatlas, Terroir, som presenterades vid matkonferensen i samband med Ölands Skördefest. Terroiratlasen sammanställer natur- och kulturgeografiska förutsättningar för livsmedelsproduktion i Kalmar län. Den ger också historisk överblick över regionens karaktäristiska brukningsmetoder, husdjur, grödor, produkter och mattraditioner.

– Man kan se fyra tydliga skillnader i länet, norra skärgården, slättlandet, inlandet och Öland. All kustbefolkning har ätit fisk, säl åts ända till slutet av 1800-talet, säger Maria Malmlöf som står bakom arbetet.

Länsstyrelsen har anlitat LRFs Rose-Marie Winqvist för att marknadsföra och sprida kunskap om atlasen. Den kommer under hösten att delas ut till elever som går restaurang- och livmedelsutbildningar i länet.

Ett annat nytt projekt som ska hjälpa primärproducenter att marknadsföra sina produkter på nya spännande sätt är också beslutat men har ännu inte startat.

Export

Företagens exportmöjligheter finns också med som en del i projektet. Kina står högt på listan. Dels för att Småland´s China Support Office finns i Shanghai sedan 2012, dels för att Kina importerar mest livsmedel i världen.

Sveriges totala export var 70 miljarder kronor 2014, huvuddelen, 62 procent går till EU. Till Kina är den svenska exporten cirka 500 miljoner kronor enligt Livsmedelsföretagen. Något som förhoppningsvis kan ökas med fler företag från Kalmar län. Frödinge, Vimmerby, säljer åtta sorters tårtor och pajer till Kina. Flera småländska mejerier har export till Kina. Även små företag kan exportera långt bort. Svenska livsmedel är internationellt kända för hög kvalité och säkerhet.

Den största potentialen för en ökad livsmedelsexport finns bland förädlade livsmedel. Redan i dag står förädlade livsmedel för två tredjedelar av den svenska livsmedelsexporten.

Också Sveriges bönder tjänar på en ökad livsmedelsexport – oavsett vilken typ av livsmedel det är som exporteras – då en stor majoritet av råvarorna från den svenska primärproduktionen köps upp av svenska livsmedelsföretag.

Mest framgångsrika svenska exportprodukten är Absolut vodka, bränd på svenskt spannmål. Den intar en överlägsen förstaplats. En annan exportsuccé är Rekorderlig cider från Åbro i Vimmerby. Söt svensk cider säljs med stor framgång till engelska pubar!

Mer matnyttigt

Ett annat projekt, som startade på internationella baljväxtdagen, är New Legume food. Där ska forskare från SLU, Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping ta fram klimatsmarta och proteinrika livsmedel från svenskodlade baljväxter; bönor, linser och ärter. Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter, Oatly, Orkla Foods Sverige, Fazer, Region Kalmar och Region Skåne medverkar i projektet.

Senaste artiklarna

 • Ottenby fågelstation slog nytt ringmärkningsrekord 2020 där året kröntes med en fantastisk upptäckt. För första gången i fågelstationens historia hittades en av stationens ringmärkta fåglar, en småsnäppa, på andra sidan Atlanten.
  Läs!
 • Tänk att du aldrig behöver säga adjö till Öland. Aldrig mer ”vi ses om ett år”. Aldrig mer ”det sista doppet”. Aldrig mer stänga av vattnet och dra igen fönsterluckorna. Tänk om du bodde året runt på Öland.
  Läs!
 • I Arontorp ligger världens största kroppkaksrestaurang. Här tillagas den öländska nationalrätten på ett hantverksmässigt sätt. Under högsäsongen på sommaren rullas det ungefär 8000 kroppkakor per dags i restaurangens kök. Ägaren Gillis Dahlström är Årets Ölänning 2020, han tror på en ljus framtid för kroppkakan och den svenska husmanskosten.
  Läs!
 • Artisten Adée har världen som arbetsplats. Men hur många gånger hon än åker till olika gig och engagemang i Storbritannien och USA så lämnar hon aldrig riktigt Öland.
  Läs!
 • Fåret har minst sedan bronsåldern varit i människornas tjänst. Men dess kött och ull har i modern tid tyvärr inte alltid jämte olika mat trender och nya textilmaterial fått sin rättmätiga plats och erkännande. Kanske förtjänar det till och med en liten upprättelse för köttet smakar inte alls kofta. Och ullen sticks faktiskt inte ett dugg. Vi får tacka lammet för mycket...
  Läs!
 • Uppfinningsrikedomen och förmågan att anpassa sin verksamhet till rådande omständigheter har alltid varit hög hos de öländska företagen. Inte minst hos dem som har sin huvudsakliga utkomst inom besöksnäringen. Nu ställs det nya krav i kölvattnet av Covid-19. Bland de öländska företagen bubblar därför initiativen, aktiviteterna och förberedelserna för att, trots viss osäkerhet och olika begränsningar, ändå vara beredda att kunna välkomna nya och gamla sommarbesökare till ön.
  Läs!
VISA FLER ARTIKLAR load all

Mest lästa artiklar

 • Vidsträckta kustremsor i sten eller sand, frodiga ängar fyllda av blommande orkidéer och 34 unika och vackert utsmyckande kyrkor. På Öland finns ett stort utbud av vigselplatser, festlokaler och service för alla människor, oavsett smak eller religion, vilket gör Öland till den perfekta bröllopsön.
  Läs!
 • Det var 1996 som Christina Prütz och Norbert Warhus flyttade till Sverige. Christina är litteratur- och språkvetare i botten och Norbert trädgårdsmästare och trädgårdsarkitekt. Christinas intresse för hantverk och design och Norberts kunnande inom finsnickeri och smide blev den perfekta kombinationen, när paret grundade företaget I&I Christina Prütz.
  Läs!
 • Under tre års tid har Hagelstad Getgård genomgått en stor ansiktslyftning. Ladorna är sanerade och totalrenoverade, ny mejeridel har byggts och nu är också renovering av bostadshusen på gång. Bakom hela satsningen står Annika Bullus med företaget Go At Group AB.
  Läs!
 • Den 28 augusti 1816 fick Borgholm stadsrättigheter genom ett kungligt beslut av Carl XIII. Den lilla köpingen Borgehamn, som varit lydköping under Kalmar sedan 1620, fick efter många års utredande, äntligen sina stadsrättigheter. Inte nog med det, den nyanlagda staden Borgholm var dessutom residensstad under åren 1820-1826 då Öland var eget län.
  Läs!
 • För fjärde året bjuder ölänningarna in till den stora vårfesten Öland Spirar 8-10 maj, när ön är som allra vackrast. Temat för helgen är trädgård, lantliv och naturupplevelser. Över hela ön anordnas aktiviteter i denna anda.
  Läs!
 • VIDA Konsthall och Museum har fint besök i sommar. Det är designern och modeskaparen Lars Wallin som visar Lars Wallin Fashion Stories. Utställningen pågår från 1 juli till 1 oktober och på vernissagen 1 juli kommer Lars Wallin självklart att vara på plats!
  Läs!
VISA FLER ARTIKLAR load all

addthis - Delningsmodul